Aşağıdakilerden hangisi Orta Oyununa ait özelliklerden biri değildir?

A) Asıl kişiler Kavuklu ve Pişekardır.

B) Yazılı bir metne dayanır.

C) Usta-çırak ilişkisi içinde öğrenilir.

D) Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümleri vardır.

E) Dekor yeni dünya ve dükkan denilen iki katlı bir kafesten oluşur.

 

Cevap: B

Aşağıdaki eserlerden hangisi roman türüne ait değildir? 

A) Havada Bulut Yok

B) Adem ile Havva

C) Tersine Akan Nehir

D) Sulara Giden Köprü

E) Renksiz Izdırap

 

Cevap: C

Koçyiğit Köroğlu adlı tiyatro eseri hangi sanatçıya aittir?

A) Arif Nihat Asya

B) Kemalettin Kamu

C) Zeki Ömer Defne

D) Necmettin Halil Onan

E) Ahmet Kutsi Tecer

 

Cevap: E

Aşağıdaki eserlerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek'e ait değildir?

A) Aynadaki Yalan

B) Ben ve Ötesi

C) Parmaksız Salih

D) Reis Bey

E) Düşten Güzel

 

Cevap: E

Aşağıdakilerden hangisi İslami Dönem Türk Destanları arasında yer almaz?

A) Yaradılış Destanı

B) Manas Destanı

C) Timur Destanı

D) Köroğlu Destanı

E) Cengiz Han Destanı

 

Cevap: A