Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yetiştirme alanı dar olan tarım ürünlerinden biri değildir?

A) Üzüm

B) Elma

C) Tütün

D) Kayısı

 

Cevap: D

Aşağıdaki bölgelerden hangisinde nadasa ayrılan arazi oranı en fazladır?

A) Karadeniz

B) İç Anadolu

C) Marmara

C) Ege

 

Cevap: B

Kentsel nüfusun en az olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz

B) Ege

C) Akdeniz

D) Marmara

 

Cevap: A

Yeşilırmak ve Kelkit vadisi havzalarını içine alan proje aşağıdakilerden hangisidir?

A) GAP

B) ZBK

C) DOKAP

D) YHGP

 

Cevap: D

Doğu Karadeniz'de görülen köyaltı yerleşme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yayla

B) Dalyan

C) Dam

D) Kom

 

Cevap: A