6. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

 

 

A) Durup beklemeli

B) Durmadan geçmeli

C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli

D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

 

Cevap: D

7. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Sola tehlikeli devamlı virajı

B) Dönel kavşağa yaklaşıldığını

C) Tünele yaklaşıldığını

D) Sola mecburi yönü

 

Cevap: B

 

9. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

A) 

B) 

C) 

D) 

 

Cevap: A

8. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

A) 

B) 

C) 

D) 

 

Cevap: D

10. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Geçme yasağı sonunu

B) Hız sınırlaması sonunu

C) Araç trafiğine kapalı yolu

D) Öndeki taşıtı geçme yasağını

 

Cevap: D