16. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Takip mesafesinin azaltılması

B) Araçların aynı şeritte seyretmesi

C) Öndeki aracın karşı şeride geçmesi

D) Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi

 

Cevap: B

17. Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması

B) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi

C) Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi

D) Hızını azaltması

 

Cevap: A

19. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek

B) Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek

C) Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak

D) Çıkan aracın geri gitmesini beklemek

 

Cevap: B

18. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi

B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi

C) 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi

D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

 

Cevap: C

20. 

I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.

II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru II. yanlıştır.

B) Her ikisi de yanlıştır.

C) I. yanlış II. doğrudur.

D) Her ikisi de doğrudur

 

Cevap: A