21. Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi

B) Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması

C) Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması

D) Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması

 

Cevap: B

22. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.

B) Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.

C) Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.

D) Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.

 

Cevap: C

24. Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takograf

B) Çekme halatı

C) Boyun korsesi

D) Emniyet kemeri

 

Cevap: D

23.

 I-  İtfaiye araçları

II- Toplu taşıma araçları

III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

 

Cevap: C

 

25. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A) Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde

B) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde

C) Motoru bakımdan geçirildiğinde

D) Sahibi değiştiğinde

 

Cevap: A