9. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

A) 

B) 

C) 

D)

 

Cevap: C

 

10. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A) Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması

B) Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi

C) Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

D) Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması

 

Cevap: C

12. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.

Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

A) Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi

B) Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması

C) Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltil­meye çalışılması

D) Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

 

Cevap: A

11. Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kan dolaşımını yavaşlatmak

B) Solunum sıkıntısını azaltmak

C) Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak

D) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek

 

Cevap: D

13. Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A) Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.

B) Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.

C) Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.

D) Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin de­vam ettiği durumları önemsememelidir.

 

Cevap: C