26. Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

A) Sağlık şartı

B) Öğrenim şartı

C) Eğitim ve sınav şartı

D) Motorlu araç sahibi olma şartı

 

Cevap: D

27. Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

A) Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması

B) Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi

C) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması

D) Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi

Cevap: B

2. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

A) Dirsek

B) Omurga

C) Kafatası

D) El bileği

 

Cevap: C

1. 

I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması

II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması

III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

 

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

 

3. Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.

Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

A) Bilinci

B) Dolaşımı

C) Solunumu

D) Diş eti kanaması

 

Cevap: D