11. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

A) 

B) 

C) 

D) 

 

Cevap: B

12. Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A) Azami hız sınırını aşmışsa

B) Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa

C) Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse

D) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

 

Cevap: D

14. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A) 30

B) 50

C) 70

D) 80

 

Cevap: B

13. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

 

A) Uygun mesafede mutlaka durması

B) Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

C) Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

D) İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

 

Cevap: A

15. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

 

Cevap: C